OneFuturia.pl

Łączymy sferę ciała i ducha

Kabała i Karty

2019-01-19 One Futuria

Jakiś czas temu, słowo „kabała” wypłynęło w mediach dzięki czerwonym nitkom, jakie zaczęły nosić na przegubach rąk znane artystki. Jako pierwsza zrobiła to – wyznaczająca trendy – Madonna, później ochronną czerwień założyła aktorka, Demi Moore. W Polsce, otwarcie o studiowaniu kabały mówiła wokalistka Kayah. Te najprostsze, ochronne talizmany miały i mają chronić ich właścicieli przez „złym okiem”. Również z tego powodu kabała stała się zwyczajnie – modna. Chyba nie ma zatem na świecie osoby, która nie słyszałaby tej nazwy. Jednak wciąż mało kto wie, czym tak naprawdę jest kabała i jakie korzyści przynosi zgłębianie tej wiedzy. Sam termin „kabała” wywodzi się z języka hebrajskiego i oznacza „otrzymywanie, przekazywanie”, co jest odzwierciedleniem wiary starożytnych ludów żydowskich w dwie główne siły wszechświata: dawanie i branie. Przekazywanie i obdarowywanie. W tym nurcie zrodziły się pytania o początek świata, sens istnienia człowieka na Ziemi. Według podań, historia świata, przekazana przez Boga Aniołom, dotarła do ludzi poprzez kabałę, która tłumaczy, że aby spotkać się ze Stwórcą, trzeba odbyć trudną, wewnętrzną drogę duchowej doskonałości. Na końcu czeka nas nagroda w postaci harmonii i wiecznej błogości, Kabałę z początku przekazywano ustnie, jednak w końcu wszystkie świadectwa spisano w formie kart. Warto wiedzeić, że poznając Kabałę, zbliżamy się do samego Stwórcy, który zawarł w niej swoje nauki. Dzięki niej poznamy odpowiedzi na pytania o przeszłość, teraźniejszość, ale przede wszystkim – przyszłość, której tajemnice zazwyczaj dostępne są tylko niektórym. Drzewo Życia to punkt centralny Kabały. To drzewo prosto z Edenu, a ten, kto skosztowałby jego owocu, byłby nieśmiertelny. Drzewo Życia pokazuje, w jaki sposób powstał oraz jak funkcjonuje nasz Wszechświat, czyli przeszłość, przyszłość i teraźniejszość każdego materialnego czy duchowego wymiaru. Po pewny czasie dostrzeżono podobieństwa między Kabałą a Tarotem i połączono je, tworząc karty do przepowiadania przyszłości, które także dają wskazówki do uzyskania duchowego oświecenia. Wspomniane Drzewo Życia składa się z dziesięciu sefirot, czyli dziesięciu emanacji boskiego światła, które można porównać do kolejnych etapów poznania wszechmocnego i wszechwiedzącego Boga. Każdy sefir posiada swoją nazwę: Keter – Korona, Chochma – Mądrość, Bina – Zrozumienie, Chesed – Łaska, Gewura – Srogość, Tiferet – Piękno, Necach – Zwycięstwo, Hod – Chwała, Jesod – fundament, Malchut – Królestwo. Dzisiaj Kabałę można przedstawić za pomocą kart. Do rozkładu wykorzystujemy talię klasyczną, składającą się z pięćdziesięciu dwóch kart, które odpowiadają ilości tygodni w roku. Można również posłużyć się dwunastoma karcianymi figurami, które odpowiadają dwunastu miesiącom w roku. Karty mają dwa kolory: czerwony jako kolor pozytywny oraz czarny, zazwyczaj neutralny, jednak kiedy przeważa nad kolorem czerwonym ma wydźwięk negatywny, przeczący. Czerwony, czyli kiery i karo, to kolor aktywny, który symbolizuje świadome decyzje i właściwe podejmowanie niezbędnych działań. Natomiast kolor czarny, czyli trefle i piki, dotyczą głównie sfery emocjonalnej i uczuciowej, wskazuje nasze ukryte pragnienia i odczucia. Pytanie, jakie zadajemy kartom, powinno być konkretne, zdecydowane. Jeżeli intensywnie o tym pomyślimy, dostaniemy odpowiedź. W interpretacji rozkładu trzeba pamiętać, że poszczególne kolory symbolizują cztery pory roku: kier – lato, trefl – jesień, pik – zimę i karo – wiosnę. Porównuje się je także do czterech żywiołów, gdyż to one najlepiej przedstawiają cechy charakteru danego człowieka. Ponadto, dama przedstawia kobietę, a król – mężczyznę. Pozostałe karty dobierane są według symbolu. Karo opisuje kwestie związane z finansami i pracą. Trefl przedstawia sferę emocjonalną i zdrowotną, charakter oraz ukryte głęboko marzenia i pragnienia. Pik z kolei mówi nam jakie działania musimy podjąć, by dojść do wyznaczonych celów. Możemy również dowiedzieć się co myślą o nas przełożeni. Kier natomiast symbolizuje miłość, czucia i emocje w związkach.

Loading...
  • © 2020 OneFuturia