OneFuturia.pl

Łączymy sferę ciała i ducha

Numerologia – Twój numer ścieżki życiowej ?

2019-03-29 Wizjonerka życia Diona

Numerologia – Twój numer ścieżki życiowej ?

Najważniejszą liczbą na wykresie Numerologicznym jest numer ścieżki życiowej, oparty na dacie urodzenia. Twój numer ścieżki życiowej ukazuje szeroki zarys możliwości, wyzwań i lekcji, jakie napotkasz w tym życiu.

Jak znaleźć swój numer ścieżki życiowej

Najpierw Zmniejsz każdą jednostkę daty urodzenia (miesiąc/dzień/rok) na cyfrę lub numer tzw. mistrzowski (numery Mistrzowskie tzw. Wibracje numerologiczne to 11, 22 i 33). Następnie Dodaj wszystkie wynikowe cyfry (lub numery główne) razem i zmniejsz sumę ponownie do pojedynczej cyfry lub do numeru głównego.

Na przykład, jeśli urodziłeś się w dniu 09 października 1939, należy obliczyć ścieżkę życia w następujący sposób:

Miesiąc: Październik jest 10 miesiąca roku. 10 zmniejsza się do 1 (1 + 0 = 1).

Dzień: Data urodzenia wynosi 09. 09 zmniejsza się do 9 (0 + 9 = 9).

Rok: Rok urodzenia to 1939. 1939 zmniejsza się do 1 (1 + 9 + 3 + 9 = 22, następnie 2 + 2 = 4 i wreszcie 1 + 0 = 1).

Teraz Dodaj wynikowe cyfry jednocyfrowe: 1 + 9 + 4 = 14 czyli ( 1 + 4 = 5).

Numer ścieżki życia w tym przypadku jest 5.

To jedyny poprawny sposób obliczania ścieżki życiowej

Istnieją inne metody obliczania swojego numeru ścieżki życiowej, z których wszystkie sprowadzają się do wyniku jednocyfrowego, ale metoda użyta tutaj jest jedyną, która jest poprawna. Inne metody mogą podążać np. złą “ścieżką” obliczeń, arbitralnie dodając numery, które pojawiają się w dacie urodzenia, co może doprowadzić do sprawdzenia czy nie jesteśmy jedną z liczb mistrzowskich, lub przegapić ( pominąć) numer ( liczbę) mistrzowską, który powinien być rzeczywiście włączone i dobrze zinterpretowane.

Powodem, dla którego wspomniana tutaj Metoda jest jedyną poprawną , dlatego, że jako jedyny uznaje ścieżkę życia jako cykl, który biegnie od urodzenia do śmierci i współdziała z innych cykli numerologicznych swojego życia.

Wyróżniamy w numerologi trzy cykle życia .
W momencie naszego urodzenia uruchamia się specyficzny, indywidualny rytm naszego życia wyznaczany Cyklami Życia i Punktami Zwrotnymi. Cykle Życia dzielą życie na trzy części. Każda część stanowi kolejny jego etap i wyznacza kierunek rozwoju jednostki. Cykle Życia modyfikują wpływ liczby Drogi Życia, która nimi rządzi.

Sposób obliczania Cykli Życia:

I Cykl Formujący odpowiada liczbie miesiąca urodzenia.

Do 28 roku życia

II Cykl Produktywny odpowiada liczbie dnia urodzenia. W okresie tym krystalizuje się i dojrzewa nasza osobowość.

Od 28 do 56 - 58 roku życia.

III Cykl Żniwny odpowiada sumie cyfr roku urodzenia. W okresie tym owocuje nasza prawdziwa natura. Jest to czas gdy osiągamy najwyższy poziom samo ekspresji i siły.

Od 57 - 60 roku życia.

Cykl pierwszego okresu opiera się na zmniejszonej liczbie Twojego miesiąca urodzenia, drugi okres pochodzi z Twojego zredukowany dzień urodzenia, a trzeci okres pochodzi z Państwa obniżonej daty roku urodzenia. W związku z tym, Twój wszechogarniający numer ścieżki życiowej nie jest kwestią po prostu gdy dodamy wszystkie cyfry, które pojawiają się w dniu urodzenia, ale faktycznie pochodzi od liczb, które tworzą trzy cykle okres.

Pomyśl o tym w ten sposób: Ci, którzy ślepo dodają liczby losowo bez zrozumienia zintegrowanego charakteru całości są jak pająki, które straciły kontakt z genialną architekturą swoich wstęk, a teraz tylko sznurowania linii tu i tam losowo, tworząc tylko chaos i zamieszanie.

Loading...
  • © 2020 OneFuturia