OneFuturia.pl

Łączymy sferę ciała i ducha

fa

Ezoteryka
Wróżki, Tarot online

SŁOWNIK POJĘĆ EZOTERYCZNYCH

KABAŁA

Kabała – duchowa, mistyczno-filozoficzna szkoła judaizmu. Jej podstaw należy upatrywać w wielu dziełach osób duchownych judaizmu, między innymi w Torze. Filozofia tego ruchu jest bardzo rozwinięta: według kabalistów, świat został stworzony po to, by sprawić jak najwięcej radości i zadowolenia jego mieszkańcom. Do tego jednak, by to zadowolenie osiągnąć, potrzebna jest duchowa kooperacja każdego stworzenia z otaczającym go światem. Według kabalistów większość indywidualnych i światowych problemów bierze się właśnie z niezrozumienia i niemożności dostosowania się ludzi do praw wszechświata. To, do czego dąży każdy wyznający kabałę, to Gmar Tikun – czyli Końcowe Naprawienie. Jest to stan, w którym człowiek staje się podobny Bogu – kabaliści zakładają więc, że często powtarzane „na Boże podobieństwo” jest nie tyle faktem, co procesem, który musi przejść każdy człowiek, by osiągnąć duchowe podobieństwo do Boga. Podstawowymi praktykami kabalistycznymi są interpretacje Tory, w której często interpretowany jest każdy pojedynczy znak, tak, by odkryć zamiary Stwórcy. Dzisiejsza kabała jest to również rozkład Kart, który ma na celu przepowiedzenie naszej przyszłości, określeniu naszych predyspozycji i skłonności, a także ukazaniu wszelkich zagrożeń, które mogą nas dotknąć.

  • © 2020 OneFuturia