OneFuturia.pl

Łączymy sferę ciała i ducha

fa

Ezoteryka
Wróżki, Tarot online

SŁOWNIK POJĘĆ EZOTERYCZNYCH

NUMEROLOGIA

Numerologia – jest to według wielu osób doskonały sposób na przede wszystkim odpowiednie zgłębienie samego siebie. Osoby, które zajmują się tą dziedziną ezoteryki twierdzą, że świat można poznać i zgłębić dzięki liczbom. Według nich nie tylko dokładne daty urodzenia mają kluczowe znaczenie dla danej osoby, ale także jej imię i nazwisko. Według tej filozofii każda nazwa własna ma w sobie pewną dawkę energii, która oddziałowuje na rzecz czy osobę. Chociaż numerologia może być wykorzystywana również do pewnego rodzaju przewidywania przyszłości, ma ona na celu przede wszystkim określenie tak zwanej drogi życia – tego, jaką osobą jesteśmy, jaką możemy się stać, na co możemy liczyć w życiu, co może nas spotkać. Najprostszym i powszechnie dostępnym sposobem na sprawdzenie swojej numerologicznej przynależności jest zsumowanie cyfr swojej daty urodzenia, tak, by otrzymać liczbę jednocyfrową i sprawdzić w ten sposób swój typ charakterologiczny. Jest to jednak tylko jedno z szerokich zastosowań numerologii. Dzięki liczbom zawartym również w naszych imionach, jesteśmy w stanie poznać naszą liczbę wyrazu – określającą zdolność do realizowania się na wysokim poziomie i regeneracji sił, usposobienie i skłonności; liczbę duszy przedstawiającą wewnętrzne doświadczenia, aspiracje, pragnienia, uczuciową sferę życia i potrzeby emocjonalne; liczbę realizacji zewnętrznej – opisujące zewnętrzne doświadczenia, potencjał zawodowy, życie praktyczne i jego fizyczny aspekt; liczbę rozwoju – określa cechy, które mają wpływ na wybór naszej życiowej ścieżki. Zgłębiając siebie za pomocą numerologii możemy otrzymać niezbędne porady, czym należy kierować się w życiu i ostrzeżenia, jakie są nasze słabości i czego należy się wystrzegać.

  • © 2020 OneFuturia